Repslagning i trädgården

Medlemsinformation

Bli medlem

Genom ett medlemskap stödjer man att handvävningstraditionen bevaras och utvecklas.

Medlemsavgiften per kalenderår är 200 kr för enskild person och 500 kr för stödjande företag eller förening.
Medlem blir man genom att betala in medlemsavgiften till: Bankgiro 567–9436 eller Swish 123 344 16 98.
Ange namn, adress, postadress, telefon och e-postadress. Om betalning görs via internetbank får kanske inte alla uppgifter plats i meddelandefältet. Skicka då ett meddelande till medlem@vavmuseum.se med dina uppgifter.

Vi ser helst att medlem lämnar oss e-postadress om det finns då det är enklare att skicka information via e-post.

Kom ihåg att meddela adressändring till föreningen via e-post medlem@vavmuseum.se.

Som medlem är du vår främsta ambassadör. Stöd oss med ditt medlemskap.

Årsmöten

Lilja_DSC00144_ML_300x300

Årsmöte 2023

Kl. 14.00 2 april 2023

Årsmöteshandlingar 2023 är lösenordskyddade.
Lösenord har delgetts medlem via mejl.