VavMuseet 1600x800

Gruppvisningar

Inträde: 50 kr
Gruppvisningar enligt överenskommelse.
Bokning av visningar, kaffe
via sms till 072 234 33 40
eller e-post: info@vavmuseum.se

Kurser

Har du frågor om våra kurser?
Kontakta oss e-post: kurser@vavmuseum.se
Anmälan till kurs ska alltid ske vi resp. kursformulär.
Se vår kurser här

Vävdagar

Vill du ställa ut på den kommersiella mässan på Vävdagarna i Glimåkra?
Kontakta oss e-post: vavdagar@vavmuseum.se

Bli medlem

Genom ett medlemskap stödjer man att handvävningstraditionen bevaras och utvecklas.

Medlemsavgiften per kalenderår är 200 kr för enskild person och 500 kr för stödjande företag eller förening.
Medlem blir man genom att betala in medlemsavgiften till: Bankgiro 567–9436 eller Swish 123 344 16 98.
Ange namn, adress, postadress, telefon och e-postadress. Om betalning görs via internetbank får kanske inte alla uppgifter plats i meddelandefältet. Skicka då ett meddelande till kassor@vavmuseum.se med dina uppgifter.

Vi ser helst att medlem lämnar oss e-postadress om det finns då det är enklare att skicka information via e-post.

Kom ihåg att meddela adressändring till föreningen via e-post kassor@vavmuseum.se.

Som medlem är du vår främsta ambassadör. Stöd oss med ditt medlemskap.