Årsmöte 2017
23 april, 2017
Vi flätade med pil för trädgården
29 april, 2017

Hyllad vävare!

Lillemor Johansson
Foto Anna Östlund

Pressmeddelande, Riksvävarna
Luleå april 2017

Lillemor Johansson, Glimåkra, har fått ytterligare en prestigefylld utmärkelse för hennes mångåriga insatser för handvävningen i Sverige såväl som internationellt.
Vid Riksvävarnas årsmöte i Luleå den 22 april tilldelades Lillemor Johansson Guldskytteln, ett hederspris för vävare som på ett särskilt sätt visat sig framstående. Guldskytteln utdelas vartannat år.

Juryns motivering:
Lillemor Johansson är en värdig pristagare av Guldskytteln. Hon har på många sätt verkat både nationellt och internationellt för handvävningen. Generöst har hon delat med sig av sina kunskaper, utvecklat vävtekniker och redskap men också arbetat med nyskapande vävning. Lillemor har också verkat för att bevara vävningen som en viktig del av vårt kulturarv.
Lillemor startade tidningen Vävmagasinet och även förlaget Vävhästen, som via böcker och tidningar har inspirerat alla oss vävare under mycket lång tid. Hon har också varit med och startat Vävmässan, den enda europeiska mässa men fokus på vävning. Lillemor har varit initiativtagare till öppnandet av ett Vävstolsmuseum i Glimåkra som varje år har flera utbildningar och kurser i vävning.
Många är vi som har mött Lillemors glada tillgivna sätt och fått ta del av all hennes kunskap.
Lillemor uppfyller mer än väl kriterierna som pristagare av 2017 års Guldskyttel.

Tidigare under året har Lillemor utsetts till Årets vävare av Vi Vävare i Skåne, en regional förening av Riksvävarna.

För ytterligare information kontakta:
ordförande för Riksvävarna Eva Hannerz, tfn 070 728 51 25, eva.hannerz@hotmail.com
v.ordf för Riksvävarna Charlotte Hellsten Husman, tfn 070 484 22 61, charlotte.hellsten.husman@stockholmslansmuseum.se
Mer information angående Gulskytteln finns på hemsidan www.riksvav.se/guldskytteln

Vid samma Riksårsmöte som Guldskytteln utdelades beslutades att ändra namnet på Riksföreningen för handvävning till Riksvävarna.