Inlastning – Uppackning

Inlastning och uppackning kan ske fr.o.m. kl 17.00 onsdag 25 oktober.

Ev. försändelser i förväg: Om gods ska skickas till Glimåkra, finns möjlighet till detta. OBS att mottagande kan ske fr.o.m den 23 oktober och förvaras i låst utrymme. Kontakta Marita Jönsson, projektledare e-post: vavdagar@vavmuseum.se eller på telefon 073-684 91 50 för instruktioner.

Utlastning – Nedplock

Ihopplockning: Vi ber er uttryckligen vänta med att plocka ner er monter tills arrangemanget stänger, kl 15.00, lördag 28 oktober.

Inga kartonger eller annat packmaterial får finnas kvar i lokalen vid avresan.
Lokalen bör vara tömd lördag kväll, senast kl 19.00.