Godsmottagning

Ev. försändelser i förväg: Om gods ska skickas till Glimåkra, finns möjlighet till detta. OBS att mottagande kan ske fr.o.m den 23 oktober och förvaras i låst utrymme. Kontakta Marita Jönsson, projektledare e-post: vavdagar@vavmuseum.se eller på telefon 073-684 91 50 för instruktioner.